top of page

คุณจำพระเยซูคริสต์ได้ไหม ถึงแม้จะดูราวกับว่ามันชัดเจนเกินไป แต่เรากลับลืมศูนย์กลางแห่งความเชื่อของเราได้อย่างง่ายดายจนน่าประหลาดใจ ซี เจ มาเฮนนีย์ (C.J. Mahaney) ศิษยาภิบาลผู้เปี่ยมด้วยพลังขับเคลื่อนได้ช่วยให้เราเห็นวิธีเอาชนะแนวโน้มของเราที่มักจะก้าวออกไปจากข่าวประเสริฐแห่งพระคุณ เขาช่วยให้เราพบความชื่นชมยินดีในข่าวประเสริฐ – พระสัญญาที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากการกล่าวโทษในยามที่ถูกมันโจมตี – ช่วยให้เราหลบหลีกกับดักแห่งการพึ่งการกระทำด้วยตนเองได้ ด้วยคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริง มาเฮนนีย์ได้แสดงให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการรู้จักข่าวประเสริฐ...และการให้ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตทุกวันและในการตัดสินใจทุกสิ่ง

 

อะไรคือศูนย์กลางของชีวิตคุณ?

 

บางครั้งความจริงที่สำคัญที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่ถูกลืมได้ง่ายที่สุด ถึงเวลาแล้วที่จะกลับไปสู่ จุดเริ่มต้นของชีวิตคริสเตียนซึ่งได้แก่ –ไม้กางเขนของพระคริสต์- นั่นเอง คุณจำเป็นต้องให้สิ่งที่พระเยซูทรงทำสำเร็จแล้วบนไม้กางเขนเพื่อคุณเป็นแรงจูงใจหลักในการทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต รวมถึงความเชื่อของคุณด้วย เพราะนี่คือ สิ่งที่สำคัญที่สุด

 

ซี เจ มาเฮนนีย์ได้กล่าวไว้ว่า “อย่าก้าวออกจากข่าวประเสริฐ” เขาจะช่วยให้คุณรู้ว่า คุณจะดำเนินชีวิตโดยมีไม้กางเขนเป็นศูนย์กลางทุกวันได้อย่างไร และวิธีหลีกหนีจากหลุมพลางอันตราย 3 ประการ ได้แก่ การพึ่งการกระทำของตนเอง การกล่าวโทษตนเองและการให้ความรู้สึกนำหน้าความจริงของพระเจ้า

 

สัมผัสฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐและดูว่าการให้ไม้กางเขนเป็นศูนย์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณในวันนี้ได้อย่างไร!

ชีวิตที่มีไม้กางเขนเป็นศูนย์กลาง

SKU: 0013
฿80.00ราคา
  • ซี เจ มาเฮนนีย์

  • 978-616-94140-3-2

bottom of page