top of page

เป็นเวลามากกว่าสามสิบปีที่ จอห์น ไพเพอร์ เป็นศิษยาภิบาลท่ามกลางสภาพความจริงอันวุ่นวายโกลาหลของใจกลางเมืองมินนิแอโพลิส เทศนาผู้คนของเขาผ่านความลุ่มๆ ดอนๆ ของชีวิตอาทิตย์ละครั้ง เมื่อเป็นเรื่องของการขับเน้นยุคสมัยแห่งความชื่นชมยินดีในคำเทศนาชุดสุดท้ายชุดหนึ่ง เขาอาศัยความจริงอันโดดเด่นสิบประการเพื่อส่งเข้าไปก้องกังวานในหูของพี่น้องสมาชิกของเขา

สิบประการเหล่านี้เป็นความจริงที่เขย่าโลก—แต่ละประการมีความน่าอัศจรรย์ใจในแบบของมันเอง ในตอนแรกความจริงเหล่านี้พลิกโลกทั้งใบของไพเพอร์ให้กลับหัวกลับหาง และต่อมาก็เกิดขึ้นกับคริสตจักรของเขา ความจริงเหล่านี้จะพลิกโลกทั้งใบต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่พระกิตติคุณของพระคริสต์ก้าวหน้าไปทั้งในแง่ระยะทางและระดับความลึก ดังที่ไพเพอร์ได้เขียนไว้ หลักคำสอนอันน่าประหลาดใจเหล่านี้ “เลี้ยงไม่เชื่องเยี่ยงสัตว์ป่า, ควบคุมไม่ได้เยี่ยงระเบิด, และสร้างสรรค์อนาคตเยี่ยงพลังไฟฟ้า”

ให้เรามีส่วนร่วมกับนักเขียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสเตียนอาวุโสมากประสบการณ์ ขณะที่เขาขับเน้นความจริงสิบประการอันน่าอัศจรรย์ใจ, เปี่ยมด้วยเมตตา, ให้ชีวิต, ปลุกเร้าความชื่นชมยินดี และจรรโลงความหวัง ซึ่งยึดเหนี่ยวทุกอย่างในชีวิตของเขาไว้ด้วยกัน.

อัศจรรย์ใจในพระเจ้า

SKU: 0024eBook
฿0.00ราคา
  • จอห์น ไพเพอร์

bottom of page