top of page

เทววิทยามีความสำคัญ! ในที่สุดก็สามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยวิธีการ "ภาษาฆราวาส" นี้เพื่อความเชื่อในพระคัมภีร์ บทประพันธ์โดย JI Packer หนึ่งในนักศาสนศาสตร์ชั้นนำของศาสนาคริสต์ บทสรุปของคำสอนของคริสเตียนนี้ครอบคลุมเกือบ 100 ความเชื่อที่สำคัญของคริสเตียนจากมุมมองของการปฏิรูป บทสั้นๆ ที่เข้าใจง่ายมีคำอธิบายที่แม่นยำโดยไม่ต้องเสียความลึก หนังสือเล่มนี้จัดวางอย่างพิถีพิถันและน่าอ่าน เป็นหนังสือที่อยู่บนหิ้งของคริสเตียนทุกคน

ศาสนศาสตร์ ฉบับย่อ: หลักศาสนศาสตร์เชิงสังเขป เพื่อผู้รับใช้และคริสตชนทั่วไป

SKU: 0025
฿200.00ราคา
  • เจ. ไอ. แพคเกอร์

bottom of page