top of page

พระคุณเป็นหัวใจของพระเจ้าเพื่อให้เกิดผลดีแก่คุณในตอนที่คุณไม่คู่ควรที่จะได้รับมากที่สุด

 

แต่เรารู้จริงๆ หรือไม่ว่าลึกๆ แล้วเราไม่คู่ควรมากแค่ไหน? มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดเผยเรื่องนี้แก่เราได้ พระองค์ทรงเปิดเผยผ่านทางพระคัมภีร์ และเมื่อพระองค์ทรงเปิดเผยนั้น ความมหัศจรรย์แห่งพระคุณของพระองค์ก็จะเปล่งประกายเจิดจ้าออกมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ห้าประเด็นเหล่านี้เกี่ยวข้องกับวิธีที่คริสเตียนถือกำเนิดขึ้น และวิธีที่พระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาเราโดยพระคุณของพระองค์ตลอดนิรันดร์

  • ครอบคลุมกลับไปในอดีตเมื่อพระเจ้าทรงเลือกเราอย่างไม่มีเงื่อนไข
  • ครอบคลุมไปถึงอนาคตข้างหน้าเมื่อเราจะรอดปลอดภัยและมีความสุขตลอดไปเป็นนิตย์
  • ครอบคลุมลึกลงไปถึงความล้ำลึกของพระราชกิจของพระคริสต์ที่ทรงซื้อของประทานแห่งความเชื่อให้แก่ลูกของพระเจ้าทุกคน
  • ครอบคลุมเข้าไปถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ ทำให้มองเห็นความล้ำลึกแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณชั่วพริบตาที่พระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือทุกการกบฏของเรา และทำให้เราเต็มใจเป็นเฉลยของกษัตริย์เยซู

ไพเพอร์เชื่อว่าประสบการณ์แห่งพระคุณของเราจะเติบโตขึ้นพร้อมกับความเข้าใจในพระราชกิจอันทรงพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าทรงเชื้อเชิญให้เราเข้าร่วมกับพระองค์ในพระราชกิจนี้

ห้าประเด็น

SKU: 0044
฿110.00ราคา
  • จอห์น ไพเพอร์

bottom of page