top of page

พระคัมภีร์เป็นพระวจนะของงพระเจ้าซึ่งเจ้าซึ่งเขียนขึ้นในรูปแบบวรรณกรรมอันหลากหลาย ประกอบด้วยพระธรรม 66 เล่ม มีผู้เขียนราว 40 คน ซึ่งใช้เวลาในการเขียนเกือบ

 

2,000 ปี และเป็นนกนังสือขายดีอันดับหนึ่งที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากมายทั่วโลก

แน่นอนว่านี่เป็นหนังสือที่ไม่ธรรมดา

แล้วเราจะเริ่มอ่านและเข้าใจพระคัมภีรืทั้งหมดในภาพรวมได้อย่างไร

หนังสือ “ภาพใหญ่ในสายพระเนตร” เล่มนี้จะทำให้เรามีภาพรวมของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวจากตอนต่างๆ นั้นประสานเข้าด้วยกันอย่างไรภายใต้

แกนเรื่อง “อาณาจักรของพระเจ้า” หนังสือเล่มนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เรา

อ่านพระคัมภีร์ด้วยความเข้าใจและมั่นใจ ราวกับมีแผนที่ซึ่งคอยบอกทิศทางไม่ว่าเราจะ

เปิดอ่านตอนใดๆก็ตาม

ในภาพรวมทั้งหมดนี้ ผู้เขียนได้นำเราให้มุ่งสู่หัวข้อหลักที่สำคัญที่สุดคือองค์พระเยซูคริสต์

และความรอดที่พระเจ้าประทานให้แก่เราผ่านทางพระองค์

ภาพใหญ่ในสายพระเนตร

SKU: 0026
฿190.00ราคา
  • วอห์น โเบิร์ตส์

bottom of page