top of page

ผู้หญิงคริสเตียนที่เติบโตอย่างแท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไร? ในหนังสือเล็กๆ เล่มนี้ เครี่ โฟลมาร์นำเสนอหลักการสำคัญ 8 ประการเพื่อช่วยผู้หญิงให้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในบริบทของคริสตจักรท้องถิ่น เช่น การให้ความสำคัญกับการเป็นสมาชิกคริสตจักรและการมีส่วนร่วม การลงทุนสร้างความสัมพันธ์ในการสร้างสาวกอย่างมีความหมาย และการไม่ปล่อยให้มีความขัดแย้งหรือความขมขื่นเกิดขึ้น เป็นต้น ผู้หญิงจะเกิดแนวคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการประสบกับความบริบูรณ์แห่งพระคุณของพระเจ้าได้ เมื่อพวกเขาแสวงหาชุมชนตามหลักพระคัมภีร์ร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆ

ผู้หญิงจะเติบโตในคริสตจักรท้องถิ่นได้อย่างไร?

SKU: 0060ebook
฿0.00ราคา
  • เครี่ โฟลมาร์

bottom of page