top of page

เราอาจรู้สึกโล่งใจ ถ้าพระเจ้าวางการชำระให้บริสุทธิ์ของเราไว้ในมือ
ของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ แต่นั่นไม่ใช่แผนการของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงทำพันธกิจผ่านทุกส่วนในพระกาย ทั้งคริสตจักรจะเติบโต
ขึ้นในพระเยซูคริสต์

อาจารย์พอล เดวิด ทริปป์ จะช่วยเราให้ค้นพบว่าที่ไหนในชีวิตของเรา
และที่ไหนในชีวิตของผู้อื่นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เราต้องทำตาม
ต้นแบบของพระเยซูคริสต์ อาจารย์ทริปป์เปิดเผยว่าเราจะทำความรู้จัก
ผู้คนได้อย่างไร และจะพูดความจริงกับพวกเขาด้วยใจรักได้อย่างไร

อุปกรณ์ในพระหัตถ์ของพระผู้ไถ่

SKU: 0059
฿250.00ราคา
  • พอล เดวิด ทริปป์

bottom of page