top of page

ในหนังสือ รู้จักพระคำ ฉบับขยายความเพิ่มเติมเล่มนี้ อาร์. ซี. สโปร์ล (R.C. Sproul) ช่วยให้เราค้นพบความหมายของพระคัมภีร์ที่มีต่อตัวเราเอง ผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า “สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่การบอกว่าจะ อ่าน พระคัมภีร์อย่างไรแต่เป็นวิธีการว่าจะ ศึกษา พระคัมภีร์ได้อย่างไร” ผู้เขียนได้นำเสนอวิธีการศึกษาพระคัมภีร์แบบไม่ซับซ้อนและใช้คำศัพท์เทคนิคพื้นฐานที่เข้าใจง่าย รวมถึงยังให้แนวทางปฏิบัติ 11 ข้อในการตีความพระคัมภีร์และนำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้อาร์ ซี สเปริ์ลยังช่วยจัดการกับคำถามยาก ๆ เกี่ยวกับการตีความพระคัมภีร์ด้วย ได้แก่

การตีความหมายของคำในพระคัมภีร์

  • ทำความเข้าใจบทกวี สุภาษิต และคำอุปมาที่มาจากภาษาฮีบรู
  • วิธีการทางประวัติศาสตร์และคำสอนต่าง ๆ
  • การตีความคำพยากรณ์อย่างระมัดระวัง
  • แยกแยะได้ว่าวัฒนธรรมมีผลต่อพระคัมภีร์อย่างไร
  • การเลือกและใช้พระคัมภีร์ในฉบับการแปลต่าง ๆ รวมถึงการเลือกหนังสือคำอธิบายพระคัมภีร์ ซอฟต์แวร์พระคัมภีร์ และความช่วยเหลืออื่น ๆ

รู้จักพระคำ คือ หนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่พึ่งเริ่มอ่านพระคัมภีร์และผู้ที่อ่านพระคัมภีร์มานานแล้ว

รู้จักพระคำ

SKU: 0034
฿180.00ราคา
  • อาร์. ซี. สโปร์ล

bottom of page