top of page

คำอธิบาย

ในเล่มประกอบด้วย

- บทความจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภูมิหลังและวิธีการใช้พระคัมภีร์ รวมทั้งเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจเป็นพิเศษ รวม 127 บทความ

- คู่มืออ่านพระคัมภีร์ทีละตอน พร้อมอธิบายคำสำคัญกับประเด็นต่างๆ ในด้านความหมายและการตีความ รวม 826 หน้า

- ภาพสีสวยงามพร้อมคำบรรยายกว่า 700 ภาพ แสดงให้เห็นโลกของบุคคลและเหตุการณ์ในพระคัมภีร์อย่างแจ่มชัด

- แผนภาพและแผนภูมิ รวม 20 ภาพ ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์และภูมิหลังแบบเข้าใจง่าย

- แผนที่ 68 ภาพ บอกตำแหน่งและรายละเอียดอื่นๆ ตรงจุดที่จำเป็น

- มีดัชนีค้นคำที่ครอบคลุมสิ่งสำคัญ (บุคคล สถานที่ เหตุการณ์ และคำสอน) ทั้งหมดในพระคัมภีร์รวมถึงในคู่มือเล่มนี้ด้วย

คู่มือพระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์

SKU: 00111
฿2,200.00ราคา
  • 978-616-7860-84-8

  • 823

bottom of page