top of page

หนังสือแจกฟรีจำกัด 1 เล่มต่อ 1 ท่าน (จนกว่าจะหมด) การขอเพิ่มเติม อาจได้รับการพิจารณาโดยส่ง Email ไปที่ info@gracebannasan.com

 

ทุกวันนี้ มีองค์ความรู้มากมายได้ถูกเผยแพร่ให้แก่ขบวนการ ผมได้รับประโยชน์จากการสอนของบรรดาผู้นำเครือข่าย

บุกเบิกคริสตจักร แต่ความท้าทายใหม่ ๆ ยังคงรอเราอยู่ กิจการ 29 ในหนังสือ “การทวีคูณคริสตจักร" ผู้เขียนต่าง

หนังสือ การทวีคูณคริสตจักร ฉบับปรับปรุงใหม่นี้เขียนขึ้นมาจากหลายปีแห่งประสบการณ์ในการปลูกคริสตจักร

ของเครือข่ายกิจการ29 ซึ่งเปิดเผยให้เห็นว่า คริสตจักรที่ถูกปลูกลงไปนั้นไม่เพียงแต่จะสามารถเป็นอุปกรณ์ใน

การนำข่าวประเสริฐไปถึงผู้คนได้ แต่มันยังสามารถถูกใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการหนุนใจคนทั้งคริสตจักรให้มี

ส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการทำสิ่งเดียวกันนี้ด้วย หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนระฆังที่ดังได้ถูกเวลา มันบอกเราว่า

งานมิชชั่นจะต้องเป็นศูนย์กลางแห่งตัวตนของเราในฐานะที่เป็นคนของพระเจ้า แทนที่จะเป็นเพียงแค่กิจกรรมๆ หนึ่ง

สำหรับผู้นำคริสตจักรหลายๆ ท่าน ที่กำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจัดการกับปัญหาภายในของคริสตจักรนั้น การปลูก

คริสตจักรไม่ได้อยู่ในแผนการของกิจกรรมที่คริสตจักรต้องมาประชุมหารือกันเลย ถ้าเช่นนั้น แล้วเราจะสามารถ

เข้าไปประกาศกับผู้หลงหายซึ่งพระเจ้าได้ให้เรามาอยู่ท่ามกลางพวกเขาได้อย่างไร?

การทวีคูณ คริสตจักร

SKU: 0016
฿0.00ราคา
  • สตีเฟน ทิมมิส

  • 207

bottom of page