top of page

เฝ้าเดี่ยวได้ตลอดทั้งปี 365 วันกับพระคำสดุดี

“คู่มือเฝ้าเดี่ยวประจำวันเล่มนี้ได้ย้อนกลับไปสู่แหล่งข้อมูลอันอุดมที่เขียนขึ้นในยุคที่ขัดสนข้นแค้น ชาลส์ สเปอร์เจียนท้าทายกระแสการตั้งข้อสงสัยของบรรดาคนหัวใหม่ในยุคของเขา ด้วยการจัดเตรียมหลักคำสอนของพระคัมภีร์อย่างอุดมไว้ในยุคที่ขัดสนของเราในปัจจุบัน แมคคินลีย์ได้เก็บเกี่ยวความคิดเห็นที่แหลมคมบางประการจากงานเขียนของสเปอร์เจียน และพาเรามายังงานเลี้ยงที่บำรุงจิตวิญญาณผ่านพระธรรมสดุดีและผ่านสเปอร์เจียนในเวลาเดียวกัน เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้สั้นและใช้ได้ดีสำหรับการเริ่มต้นวันหรือจบวัน แต่การใช้ภาษาอย่างกระชับก็ไม่ได้ทำให้ขาดการท้าทายฝ่ายวิญญาณซึ่งมาพร้อมกับความช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณ ทุกประโยคมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อนำเราให้ตรึกตรองถึงความหมายของคำหรือวลีในบทตอนของพระคัมภีร์”

เพลงสดุดีเพื่อทุกวันที่เต็มล้น

SKU: 0012
฿370.00ราคา
  • เดวิด เจ. แมคคินลีย์

bottom of page