top of page

For me

รากฐานความเชื่อคริสเตียนจากพระคัมภีร์ สร้างหลักการตามอย่างพระคัมภีร์เพื่อเป็นจุดยืน

 

พอล วอชเชอร์ ได้เขียนหนังสือสรุปหลักศาสนศาสตร์อันแสนจะ ลึกซึ้งในแบบที่อ่านง่าย; หนังสือ มีพื้นฐานลงลึกในพระคัมภีริ และน่าเสนอให้ผู้อ่านในรูปแบบ งด าได้ง่าย

 

- ชูเกส มิเชเลน, ศิษยาภิบาลคริสตจักร Iglesia Biblical del Senor Jesucristo, ผู้เขียนหนังสือ From and Before God

 

พระคัมภีร์นั้นเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่มนุษย์จะสามารถมีในครอบครองได้ พระคัมภีร์เป็นหนังสือเล่มเดียวที่ได้รับการดลใจ และไร้ผิดพลาด เพื่อเปิดเผยกับเราถึงพระเจ้า พระประสงค์ของพระองค์ และกิจของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจแห่งการ ช่วยให้โยงผ่านทางผ่านชุดไท้ พระคัมภีร์นั้น ความแก่กาander 4หตุผลเหล่านี้เอง เคียน จึงควรจะตั้งใจให้การ กษาพระคัมภีร์นั้นเป็นเป้าหมายหลักตลอดชีวิตของพวกเขา

 

การศึกษาพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้ผู้อ่านได้พิเคราะห์ถึงความสำคัญของหลักข้อเชื่อรวมทั้ง ความน่าเชื่อถือ ประวัติศาสตร์ เป้าหมาย และฤทธิ์อำนาจของพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า ผู้เขียนปรารถนาจะมอบหนังสือที่ ชี้ไปยังพระคัมภีร์และปล่อยให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นอธิบายตนเอง ดังนั้น เป้าหมายจึงเป็นการให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ ส่วนตัวกับพระเจ้าผ่านทางพระวจนะของพระองค์ หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนจำเป็นจะต้องศึกษาโดยมีพระคัมภีร์ เปิดอยู่ตรงหน้า

 

พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างสำหรับคริสเตียน คุณค่าของพระคัมภีร์ที่มีต่อผู้เชื่อนั้นไม่อาจวัดคำได้! ในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นเล่มที่ห้าของซีรีย์ พื้นฐานตามพระคัมภีร์สำหรับความเชื่อคริสเตียน (Biblical Foundations for the Christian Faith) พอล วอชเชอร์ได้ช่วยให้ผู้เรียนใช้พระคัมภีร์เพื่อศึกษาเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์และให้คนพบว่าพระคัมภีร์นั้นควร

 

จะถูกศึกษาเพราะอะไร และอย่างไร

การ่ศึกษา พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ

SKU: 0042
฿220.00ราคา
  • แปลโดยได้รับอนุญาต

bottom of page