top of page

คริสตจักรสะท้อนความงามของพระคริสต์อย่างไร?ข่าวประเสริฐคือคำสอนในทางศาสนศาสตร์ แต่คำสอนนี้ทำให้เกิดความงามแห่งมนุษย์ด้วย ความสัมพันธ์ที่งดงามในคริสตจักรของเราทำให้พระเกียรติของพระคริสต์เป็นที่ประจักษ์ในโลกทุกวันนี้หนังสือที่มาได้ถูกที่ถูกเวลาของอาจารย์เรย์ ออร์ตลันด์ เล่มนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าหลักคำสอนแห่งข่าวประเสริฐได้สร้างวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐขึ้นมา แต่ในทุกวันนี้ความงามของวัฒนธรรมแห่งข่าวประเสริฐกลับเป็นส่วนที่ขาดหายไปในคริสตจักรจำนวนมากของเรา แต่เมื่อใดก็ตามที่คริสตจักรยอมให้ข่าวประเสริฐได้ปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจของมันอย่างเต็มที่ เมื่อนั้นคริสตจักรก็จะส่องสว่างด้วยสง่าราศีของพระคริสต์

ข่าวประเสริฐ: คริสตจักรสะท้อนความงามของพระคริสต์อย่างไร

SKU: 0064eBook
฿0.00ราคา
    bottom of page