top of page

ผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระคริสต์ และปรารถนาที่จะเทศนาข่าวประเสริฐ

อาจกล่าวว่าเขารู้สึกถูกเรียกให้เป็นศิษยาภิบาล

ความเชื่อมั่นส่วนตัวนี้ แม้จะจริงใจ แต่กลับไม่ยอมรับขั้นตอนที่สำคัญและท้าทายจำเป็นสำหรับผู้นำที่มีคุณสมบัติ งานรับใช้เต็มเวลาควรเริ่มต้นที่ตรงไหน?

ในหนังสือ เส้นทางสู่การเป็นศิษยาภิบาล บ็อบบี้ เจมีสัน อธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงควรเน้น "ความปรารถนา" แทนที่จะเป็น "การทรงเรียก" ในขณะที่เขากำลังแสวงหาตำแหน่งของผู้ปกครอง และหนุนใจผู้อ่านให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเหล่านั้นมีของประทานในการอภิบาลก่อนที่จะพิจารณาบทบาทหน้าที่นี้ เจมีสันแบ่งปันจากประสบการณ์สิบเอ็ดปีของเขาเองในการเตรียมตัวเป็นศิษยาภิบาล โดยแนะนำผู้นำที่มีศักยภาพผ่านขั้นตอนต่างๆ ของการฝึกฝนในพันธกิจ ตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติ เช่น การปลูกฝังความทะเยอทะยานและความเป็นผู้นำในทางพระเจ้า การสังเกตคริสตจักรที่มีสุขภาพดีและความเชี่ยวชาญทางด้านพระคัมภีร์ ไปจนถึงคำแนะนำส่วนตัวในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในวิทยาลัยพระคริสตธรรม โดยเน้นความสำคัญของการอธิษฐาน คำแนะนำในทางพระเจ้า และการดื่มด่ำในคริสตจักรท้องถิ่น เจมีสันสนับสนุนให้ผู้ชายตั้งคำถามว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติหรือไม่? แทนที่จะถามว่าข้าพเจ้าได้รับการทรงเรียกหรือไม่? เมื่อพิจารณาถึงชีวิตในงานพันธกิจ

เส้นทางสู่การเป็นศิษยาภิบาล

SKU: eBook0046
฿0.00ราคา
    bottom of page