top of page

ฉันจะดำเนินชีวิตที่แท้จริงได้อย่างไร

หลายต่อหลายครั้งที่ชีวิตไม่เพียงแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเท่านั้นแต่บ่อยครั้งที่มันยังเกินความความเข้าใจของเราอีกด้วย ในช่วงเวลาเหล่านั้นเราจะหันไปหากำลังใจ การพักสงบ และสันติสุขได้จากที่ไหน พระธรรมปัญญาจารย์ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตไว้ทั้งในช่วงขาขึ้นและขาลงของชีวิต

แคโรลีน มาเฮนนีย์และนิโคล วิทอะเคอร์ได้นำเสนอบทเรียน 14 บทที่คริสเตียนสตรีสามารถเรียนรู้ได้จากพระธรรมปัญญาจารย์ ในหนังสือที่ให้คำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงเล่มนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าการยำเกรงพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร การพิจารณาไตร่ตรองถึงวิถีที่แท้จริงของชีวิตจะช่วยเราให้พบปัญญาในการที่จะอดทนต่อความยากลำบากของชีวิตและชื่นบานไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่น่ารื่นรมย์ของชีวิตได้

“ในหนังสือเล่มนี้แคโรลีน มาเฮนนีย์และนิโคล วิทอะเคอร์ได้ให้แนวทางที่มีรากฐาน

มาจากพระคัมภีร์และยกย่องพระคริสต์ เป็นแนวทางที่ชัดเจนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ในการดำรงชีวิตในความไม่แน่นอนและความเศร้าโศกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของ

‘ชีวิตภายใต้ดวงอาทิตย์’  ด้วยความสัตย์ซื่อ ความรอบคอบ และ ความชื่นชมยินดี

เต็มเปี่ยมไปด้วยความกล้าหาญและประยุกต์ใช้ได้สอดคล้องตามความเป็นจริงของชีวิต

ชีวิตที่แท้จริงจะเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคนในทุกฤดูกาลของชีวิต”

บ็อบและจูลี่ คอฟลิน (Bob and Julie Kauflin),

ชีวิตที่ แท้จริง

SKU: 0048
฿130.00ราคา
  • แคโลลีน มาเฮนนีย์ และ นิโคล วิทอะเคอร์

bottom of page