top of page

สำหรับคริสเตียนใหม่ หรือแม้แต่ผู้ที่ติดตามพระเจ้ามาหลายปีแล้ว พิธีศีลมหาสนิทอาจรู้สึกค่อนข้างลึกลับ ในจุลสารฉบับย่อนี้ ศิษยาภิบาล ออเบรย์ ซีเกร่า แกะสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับอาหารมื้อสุดท้ายของพระเจ้าหรือพิธีมหาสนิท โดยสำรวจ 5 วิธีที่พิธีมหาสนิทของพระเจ้ามีความสำคัญต่อคริสตจักรท้องถิ่น

 

คุณเคยร่วมพิธีมหาสนิทของพระเจ้าโดยไม่เข้าใจความหมายหรือไม่? คุณสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนของคุณหรือไม่? ศาสนพิธีนี้ไม่จำเป็นต้องซับซ้อน ศิษยาภิบาล ออเบรย์ ซีเกร่า แบ่งปันห้าวิธีที่มหาสนิทขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสริมสร้างคริสตจักรในขณะที่เชิญชวนผู้เชื่อให้มองย้อนกลับไป (การระลึกถึง), ข้างนอก (การรวมกัน), สูงขึ้นไป (การบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณ), ข้างใน (ผลสะท้อน) และไปข้างหน้า (การมุ่งหวัง)

ทําไมพิธีมหาสนิทถึงสําคัญนัก?

SKU: 0020
฿60.00ราคา
  • ออบรีย์ เอ็ม. เซเคียรํา

bottom of page