top of page

คริสตจักรที่มีพระวจนะเป็นศูนย์กลางช่วยให้เราเห็นว่าพระคัมภีร์สามารถเป็นจุดรวมของคริสตจักร

ได้อย่างไรในทุกวันตลอดสัปดาห์ ไม่ใช่เป็นแค่เพียงช่วนชั้นเรียนวันอาทิตย์เท่านั้น หากพระคำของ

พระเจ้าเป็นสิ่งที่ทำให้คริสตจักรเติบโต ดังนั้นพวกเราต้องการพระคำในทุกช่วงเวลา หนังสือเล่มนี้

ได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าสิ่งนี้สามารถทำให้เป็นไปจริงอย่างไร

คริสตจักรที่มีพระวจนะเป็นศูนย์กลาง

SKU: 0011
฿250.00ราคา
  • โจนาธาน ลีแมน

bottom of page